اطلاعات تماس

این سایت توسط فاطمه افتخاری و شهناز خبره دست  با هدف معرفی و توسعه  ورزشهای هوایی در کشور ، طراحی و راه اندازی گردیده است . 

 

info@flytime.ir

گلاید

 

glide1

         

بخشی از سرمقاله گلاید 1 زمستان 1394

نوشته متین فیروزی:

 

گلاید یک گاه نامه است به همین سادگی. مانند مابقی جوانب زندگی و رسم نسل ما، از تعهد می ترسیم که بگوییم ماه به ماه یا حتی فصل به فصل شماره ای خواهیم داشت .
گلاید تلاشی ست آماتوری از جانب گروهی که تجربه چاپ مجله ندارند و ادعایی هم در همین خصوص ندارند . تعدادی خلبان رشته مسافت جای خالی رسانه ای که از پرواز مسافت بنویسد و تجربه ها را منتقل کند خالی دیده اند . پس از مقداری مباحثه که مجله در آوردن کار ما نیست ولو آماتوری و در حد نشریات دانشجویی، تصمیم گرفتیم پیش شماره ای را امتحان کنیم اسم ش را گلاید گذاشتیم چون اولین چیزی بود که به ذهن مان خطور کرد و مگر در یک کار آماتوری چقدر باید برای اسم اش وقت گذاشت ؟
خلاصه اینکه خلاف رسم مجلات که در اولین شماره می نویسند که آمده ایم که بمانیم و دنیا گلستان کنیم ، می گوییم از سر حوصله سر رفتن زمستان مجله مان گرفته است، جز همین شماره یکی هم که در دست دارید چیز دیگری پیش بینی نکرده ایم ، تا ببینیم چه پیش می آید!

اما در گلاید اگرچه به ظواهر و زمان بندی خود را مقید نکرده ایم ،سخت مقید ایم به اینکه چه کسی می نویسد و چه می نویسد. سخن را از کسی منتشر می کنیم که می دانیم حوزه موضوع نوشتار را می شناسد.گلاید (اگر ماند!) باز هم با توجه 4 به ماهیت غیر منظم اش مجله ای خبری نیست بیشتر تحلیلی و آموزشی ست. دوستانی که به انتشار جریده تحت الید! اهتمام ورزیده اند عموما از خلبان های رشته مسافت پیمایی پاراگلایدر اند تقریبا همان گروه عاصی که یک روز هوس آی پی سی می کند و یک روز مسابقه راه می اندازد. اساسا سرشان درد می کند
برای موضوعات پروازی و برای مباحثه و پرواز و اردوی پروازی . آنچه این گروه را دور هم جمع کرده همین اشتیااق به پرواز است که زندگی هر کدام از ما را به نوعی و به جد تحت تاثیر قرار داده اشتیاق به پرواز چسب ماست و تقریبا در تمام موارد دیگر اختلاف نظر داریم!


  دانلود مجله

 

     

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی